NASZE PROJEKTY

O NAS

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie w roku szkolnym 2019/2020 liczy 147 uczniów uczących się w dziewięciu oddziałach oraz 44 dzieci w dwóch grupach przedszkolnych. Szkoła zajmuje budynek, który jest sukcesywnie remontowany przez co wygląda bardzo nowocześnie. Uczniowie mają do dyspozycji 11 sal lekcyjnych w tym salę komputerową oraz bibliotekę, świetlicę-stołówkę, salę gimnastyczną, boiska sportowe, siłownię plenerową i plac zabaw. Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom kształcenia, a bogata oferta zajęć pozalekcyjnych stwarza warunki do prawidłowego rozwoju indywidualnych potrzeb dziecka. Wszystko to sprawia, że uczestnicząc w różnych konkursach i zawodach sportowych uczniowie osiągają wysokie wyniki na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Co roku w szkole organizowane są wycieczki krajoznawcze, które poszerzają horyzonty wiedzy podopiecznych. Bardzo dobrze przebiega współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami, jak chociażby: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Policją, Nadleśnictwem. Rodzice i lokalna społeczność z wielkim zaangażowaniem włączają się w życie szkoły.
 

budynek

Comments are closed.