NASZE PROJEKTY

Święto Patrona Szkoły

We wtorek 12 marca 2013 r. odbyły się obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego i 150. Rocznicy śmierci Edwarda Rolskiego – patrona szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Drążdżewie, której przewodniczył ksiądz proboszcz – Leszek Kamiński. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, delegacje i poczty sztandarowe ze szkół gminy Krasnosielc oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Licznie przybyli rodzice, nauczyciele, uczniowie.
Po uroczystej Eucharystii w kościele, wszyscy przeszli pod pomnik poległych powstańców, gdzie zapalono znicze i złożono wieńce.
Dalsze obchody uroczystości odbyły się w szkole. Na pięknie udekorowanej sali zebranych witała dyrektor szkoły. W swym wystąpieniu przypomniała, że Edward Rolski – powstaniec, patronuje szkole od ponad 40 lat. Poległ w 1863 roku w Drążdżewie w wieku zaledwie 26 lat. Wraz z towarzyszami spoczywa obok kościoła, w zbiorowej mogile w kształcie piramidy. Na pamiątkowej tablicy jest napis: „Bohaterskim powstańcom wdzięczni rodacy”.
Po oficjalnej części, która zakończyła się hymnem szkoły, zebrani wysłuchali wystąpienia pana Jacka Piotrowskiego z Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej oraz obejrzeli prezentację multimedialną, przygotowaną przez pana Wiesława Łaskarzewskiego z Muzeum Ziemi Makowskiej.
Następnie swój program artystyczny przedstawili uczniowie. Urozmaicony montaż słowno – muzyczny przeniósł widzów w odległe czasy, kiedy to przodkowie walczyli o wolność i niepodległość kraju poświęcając swe, często młode życie dla Ojczyzny. Wiersze i pieśni związane z powstaniem styczniowym ukazały ducha walki o wolność kraju.
Młodym artystom podziękował, gość honorowy uroczystości, pan Jan Żytowiecki – emerytowany pracownik Polskiej Akademii Nauk, pasjonat historii, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się upamiętnianiem ważnych historycznie miejsc na ziemi różańskiej. Obecnie jest członkiem Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego.
W ramach obchodów Święta Patrona w szkole odbyły się dwa konkursy: plastyczny dla uczniów klas I – III „Powstanie styczniowe w twórczości najmłodszych” oraz konkurs historyczny wiedzy o Edwardzie Rolskim i powstaniu styczniowym na ziemi drążdżewskiej.
Na konkurs plastyczny wpłynęło 31 prac. Jury dokonało wyboru po jednej najlepszej pracy z każdej klasy.
Nagrodzone prace wykonali uczniowie:
z kl. I – Natalia Wyszyńska
z kl. II – Wojciech Heromiński
z kl. III – Marcin Wylot
Prace plastyczne dzieci biorących udział w konkursie można było obejrzeć na wystawie prac pokonkursowych.
W konkursie wiedzy udział wzięło 31 uczniów z klas IV – VI. Zwycięzcą tego konkursu został: Sebastian Jędrzejewski z klasy IV. II miejsce zajęła Sandra Kisielewska, III miejsce zdobyła Daria Kruk.
Uczniowie zostali nagrodzeni przez wójta gminy książkami i okolicznościowymi dyplomami.
Na boisku szkolnym publiczność czekała jeszcze jedna niespodzianka, odbywała się tam improwizacja bitwy powstania styczniowego, powstańcy prezentowali broń palną, palili ognisko i częstowali wszystkich carską kaszą i grochówką.
Obchodom Święta Szkoły towarzyszyła wystawa fotografii, obrazów, dokumentów, militarii i innych pamiątek związanych z powstaniem styczniowym przygotowana ze zbiorów Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Różan. Zaprezentowane w gablocie eksponaty wydobyte zostały w większości na terenie Drążdżewa. Można było też obejrzeć reprodukcje malarstwa z okresu powstania styczniowego.

Comments are closed.