NASZE PROJEKTY

Konkurs WORD

Kolejny szczęśliwy kupon
Nasza szkoła bierze udział w wielkim konkursie „Tygodnika Ostrołęckiego” i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Po raz kolejny zostaliśmy wylosowani. Trzeba było przygotować kupon z numeru 17 TO i go wypełnić. Kupon zawierał dwa pytania sprawdzające znajomość przepisów ruchu drogowego. Uczniowie prawidłowo odpowiedzieli na pytania i dokończyli zdanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Około 50 uczniów zgromadziło kupony. Losowanie roweru odbyło się 14 maja. Pan Mirosław Augustyniak, wylosował kupon Jakuba Szewczaka ucznia klasy III, nagrodą główną był rower. Pośród pozostałych uczestników zostały wylosowane zestawy rowerzystów. Piątka szczęśliwców to: Wiktoria Płuciennik, Dorota Kęszczyk, Paweł Gozdek z klasy II, Mikołaj Graczyk z klasy I i Adam Rutkowski z klasy IV. Właściciel roweru Jakub Szewczak udzielił wywiadu pani redaktor z radia OKO. Czekamy na następne szczęśliwe losowanie z niecierpliwością.

Comments are closed.