NASZE PROJEKTY

Karta rowerowa

Karta rowerowa 2012/2013

Głównym celem zajęć technicznych w klasie IV było umożliwienie uczniom zdobycie karty rowerowej i przygotowanie ich do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Swój pierwszy ważny egzamin z wychowania komunikacyjnego zdawało w dniu 06.06.2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Drążdżewie dwunastu dziesięciolatków z klasy IV. Przez cały rok szkolny wszyscy z ogromnym zapałem i zaangażowaniem dążyli do uzyskania „pierwszego prawa jazdy”. Zdobywali wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego i doskonalili takie umiejętności jak: koordynacja ruchowa, spostrzegawczość, refleks, przewidywanie następstw zachowań na drodze i dostosowanie techniki jazdy do warunków pogodowych. Po zrealizowaniu zajęć teoretycznych, które zakończyły się testem pozytywnie zdanym przez uczniów, przystąpiliśmy do egzaminu z wiadomości praktycznych. Zaprosiliśmy na ten dzień przedstawiciela lokalnej policji pana Grzegorza Chełchowskiego. Obecna była też pani dyrektor, Barbara Kluczek.
Tor sprawnościowy złożony był z pięciu elementów: slalom, równoważnia, przewożenie przedmiotu, przejazd po wyznaczonej prostej, zmiana kierunku jazdy. Wyposażeni w sprawne rowery uczniowie klasy IV pomyślnie przeszli ten sprawdzian. Następnie pan policjant przeprowadził z uczniami pogadankę na temat zachowania przez rowerzystów szczególnej ostrożności na drodze oraz – co szczególnie ważne – sygnalizowania ręką manewrów, które zamierzają wykonać. Podzielił się też z czwartoklasistami swoimi doświadczeniami z pracy policyjnej.
Mam nadzieję, że od tej pory uczniowie po otrzymaniu karty rowerowej będą bezpiecznie poruszać się po drogach swoimi jednośladami.
Elżbieta Szewczak

Comments are closed.