NASZE PROJEKTY

Historyczny sukces Zuzi

Zuzanna Kacprzyńska, uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie, została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej” zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Zuzia odniosła ogromny sukces, ponieważ znalazła się wśród małej grupki finalistów, uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Konkurs odbył się w trzech etapach (etap szkolny, rejonowy w Ostrołęce, wojewódzki w Warszawie).
W tym roku szkolnym zadania konkursowe miały formę testów, obejmowały wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej od X do XX wieku określonymi w podstawie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum; znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1887-1922 wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej i gimnazjum; wiedzą dotyczącą oręża polskiego od X do XX, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.
Zuzia bez trudu rozwiązała testy etapu szkolnego i rejonowego w Ostrołęce i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Swoją wiedzę poszerzała czytając książki o tematyce historycznej. Dla naszej szkoły to znaczący sukces gdyż dopiero, po raz drugi wzięliśmy udział w tym konkursie.
W dniu 12 czerwca do naszej szkoły zawitał starszy wizytator z delegatury MKO w Ostrołęce, pan Marian Grzegorczyk, który osobiście pogratulował Zuzi. Wręczył jej nagrodę książkową, okolicznościowy dyplom oraz zaświadczenia o uzyskanych wynikach na poszczególnych etapach konkursu oraz uzyskaniu tytuły finalisty. Serdecznie gratulujemy Zuzi i życzymy jej sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Comments are closed.