NASZE PROJEKTY

Pielgrzymka do Rostkowa

Pielgrzymka do Rostkowa

W sobotę 21 września 2013 r. uczniowie z PSP w Drążdżewie wraz z opiekunami uczestniczyli w 31. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa do Sanktuarium Św. Stanisława Kostki. Był to nasz powrót do pątniczej tradycji po długoletniej przerwie. Inicjatorką tegorocznego udziału w pielgrzymce była Anna Kruk – przewodnicząca Rady Rodziców.
Pielgrzymka odbywała się w dwóch etapach. Rano dla dzieci ze szkół podstawowych, a w godzinach popołudniowych dla młodzieży gimnazjalnej i starszej. Spotkanie nastąpiło przed kościołem farnym w Przasnyszu, a po zawiązaniu wspólnoty, które poprowadził zespół Saron z parafii św. Jana Kantego w Mławie, o godz. 10.30 wyruszyliśmy do Rostkowa w grupie VI (wszystkich grup było 23). Najpierw wyruszyli pielgrzymi z diecezji płockiej, później z łomżyńskiej, a następnie pozostałe diecezje.
W pielgrzymce uczestniczyły nasze dzieci z klasy II, IV, V i VI. Opiekunami były panie: Barbara Kluczek – dyrektor szkoły, Jolanta Gacioch – katechetka i Anna Kruk.
Dzieci pełne podziwu i radości włączyły się w modlitwę i śpiewy w czasie marszu. Podążający korowód wiernych wywołał w nich wielkie zdumienie, że jest nas tak dużo. Byli dumni z siebie, że znaleźli się w tym miejscu i razem z innymi w radości podążają za słowem Bożym.
Po pokonaniu 6-km trasy dotarliśmy do miejsca urodzin św. Stanisława Kostki. Tam przeszliśmy przez Bramę św. Stanisława Kostki i zostaliśmy powitani, podobnie jak inne grupy przez księdza Jarosława Kamińskiego.
Wszystkie grupy wzięły udział w nabożeństwie ewangelizacyjnym, animowanym przez zespół „Moja Rodzina” z Glinojecka oraz w Eucharystii pod przewodnictwem biskupa Romana Marcinkowskiego. Ksiądz Adam Chmielewski proboszcz parafii Rostkowo przywitał biskupa, a następnie słowa powitania skierował do dzieci, młodzieży, kapłanów katechetów i opiekunów. W homilii ksiądz biskup odwołał się do hasła pielgrzymki „Wierzę – Jestem Widoczny”. Akcentował, że gdy jest ciemno, dzieci i młodzież powinni poruszać się po drogach w bezpiecznym, odblaskowym stroju. Analogicznie swoją widoczność na drogach życia powinni zaznaczać chrześcijanie – inni też powinni widzieć, że spotykają się z wyznawcami Chrystusa. Na zakończenie ksiądz biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Oprawę liturgiczną i muzyczną podczas Mszy św. zapewnili: zespół Totus Tuus z parafii Bielsk, dzieci i młodzież z parafii: Zegrze, Grzebsk, Pomiechowo, św. Jana Chrzciciela w Płocku, św. Michała Archanioła w Płońsku, Ruchu Światło-Życie oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa z Rogozina i ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek w Modlinie Twierdzy. Ponadto podczas pielgrzymki pogadankę o bezpieczeństwie mieli policjanci z Przasnysza i Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Poza tym wśród uczestników pielgrzymki prowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej na raka kości 16-letniej Alicji z Płońska. Spotkanie zakończył koncert zespołu „Porozumienie”. W pielgrzymce do Przasnysza i Rostkowa, poza pątnikami z diecezji płockiej, uczestniczyli także młodzi ludzie z diecezji łomżyńskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej i warmińsko-mazurskiej. Dzieciom i młodzieży towarzyszyli księża, siostry zakonne, katecheci świeccy, klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Łącznie w pielgrzymce wzięło udział około 8 tys. osób. Za organizację pielgrzymki odpowiadał wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Płocku, z ks. dyrektorem dr. Jarosławem Kamińskim, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” i dekanalni duszpasterze młodzieży.

Po zakończeniu nabożeństwa zwiedziliśmy z naszymi dziećmi miejsce modlitw naszego Patrona, złożyliśmy pokłon przed ołtarzem, dziękując Bogu za wszystkie dary i prosząc o dalsze błogosławieństwo za wstawiennictwem św. Stanisława, którego niezwykłą drogę do świętości mieliśmy okazję poznać, tu, w miejscu jego przyjścia na świat.

Z nadzieją i ufnością, że spotkamy się w następnym roku z naszym Patronem i innymi pielgrzymami, szczęśliwi i zdrowi wróciliśmy do naszych domów.
Jolanta Gacioch

Comments are closed.