NASZE PROJEKTY

Film o misjach

Spotkanie na temat misji i działalności misjonarzy w Amazonii Peruwiańskiej.

W poniedziałek 13 stycznia 2014 r opiekunka Szkolnego Koła Caritas p. Maria Cieszewska przeprowadziła z dziećmi klas I-VI zajęcia na temat misji i działalności misjonarzy. Nasza szkoła od 2000 roku utrzymuje stały kontakt z Sekretariatem Misyjnym w Warszawie.
Dzieci obejrzały film: „Amazonia peruwiańska”, który przybliżył działalność polskich misjonarzy w najodleglejszych i najdzikszych zakątkach świata. Misjonarze inspirowani chęcią poznania tajemnicy życia ukrytej głęboko w naturze, dociekaniem prawdy o świecie, a przede wszystkim głęboką wiarą, wybierają miejsca nieprzyjazne człowiekowi, często niebezpieczne. Jednym z takich miejsc jest dorzecze Amazonki. Misjonarze poznający kulturę i życie ludzi Amazonii niosą im posługę duszpasterską i pomoc socjalną. Opiekują się mieszkańcami ubogich dzielnic na obrzeżach miasta, którzy wiodą nędzną egzystencję bez nadziei na poprawę.
Misjonarze swoje życie i zdrowie poświęcają dla innych narażając się na niebezpieczeństwa a nawet śmierć. Nie szukają wygód, nie szukają luksusu, uważają ze wszędzie można głosić dobrą nowinę, a przede wszystkim tam gdzie jest mało Kapłanów.
Dzielnice slamsów, gdzie brakuje właściwie wszystkiego, nawet jedzenia, gdzie ludzie mieszkają w nędznych drewnianych budach, z których boją się wyjść po zmroku, są prawdziwym wyzwaniem dla misjonarzy. Problemy, z jakimi się spotykają, oraz środowiska, w których działają, są podobne. Musieli nauczyć się innego kapłaństwa.
Dzieci w Amazonii muszą ciężko pracować, nie mają warunków do nauki, żyją w skromnych warunkach materialnych, a wielokrotnie w skrajnym ubóstwie. Tam ludzie chcą żyć własnym życiem, zgodnym z rytmem przyrody i natury.
W Polsce ksiądz czeka na wiernych w kościele, w Brazylii – musi wyjść „na ulice”, chodzić od domu do domu, nawiązywać bezpośredni kontakt, zdobywać zaufanie i dopiero wtedy zachęcać do życia zgodnego z zasadami chrześcijaństwa. Gruntowne poznanie języka i miejscowych obyczajów jest warunkiem powodzenia. Katolicyzm w Brazylii, by był autentyczny, musi być osadzony na miejscowych zwyczajach i tradycji. Misjonarz stara się dowartościować ludzi żyjących w skrajnej nędzy.
Będąc w Amazonii można spotkać wiele gatunków ssaków, ptaków, gadów, płazów. Wiele z nich żyje z ludźmi w obrębie domostwa, inne są w pobliżu. Chętnie pokazywane są turystom. Na kolejne poluje się dla skór i mięsa.
W Amazonii dotkliwa jest choroba – malaria, przenoszona przez komary.
Dzieci z zainteresowaniem oglądały film poznając inną rzeczywistość, w której życie zgodnie z naturą i obcowanie z nią jest czymś oczywistym.
Tymczasem, my zabiegamy by mieć nowe samochody i zalewamy ziemię betonem, asfaltem, a mniszka lekarskiego nazywamy uporczywym chwastem. Fundujemy sobie w parkach sztuczne obiekty i szukamy odpowiedzi na pytanie – czy można żyć w zgodzie z naturą?

Od lat uczniowie naszej szkoły wspierają misje.
Sekretariat Salvatti z Warszawy w tym roku przysłał gadżety dla dzieci, które angażowały się w zbieranie zużytych znaczków, zużytych telefonów komórkowych i kart telefonicznych.
Gościliśmy 2 razy w naszej szkole misjonarzy i zaadoptowaliśmy z uczniami jednego chłopca z Rwandy, w ramach adopcji na odległość.
Celem projekcji filmu było przygotowanie do kolejnej wizyty misjonarza w naszej szkole.

Comments are closed.