NASZE PROJEKTY

Święto Szkoły 2014

Święto Patrona Szkoły w Drążdżewie

W środę 12 marca 2014 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Drążdżewie uroczyście obchodziła Dzień Patrona Szkoły, którym jest Edward Rolski. Przy tej okazji warto słów kilka wspomnieć o naszym patronie.
„Edward Rolski urodził się 8 października 1837 r. w Warszawie, w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, Teodor Rolski, był oficerem wojsk polskich w stopniu majora. Edward, podobnie jak jego brat Józef (zesłaniec), od wczesnej młodości włączył się w nurt polskich dążeń niepodległościowych. Aktywnie działał w radykalnym obozie „Czerwonych”, zwolenników walki zbrojnej z caratem. (…)
Podczas powstania styczniowego, od chwili jego wybuchu 22 stycznia 1863 r., Edward Rolski, był komisarzem wojskowym województwa płockiego. Jako adiutant Zygmunta Padlewskiego, brał udział w bitwie pod Myszyńcem (9 marca 1863) (…), wyróżniając się „walecznością i odwagą”.*
Padlewski zatrzymał się z oddziałem na odpoczynek we wsi Drążdżewo, gdzie zaskoczyły go dwie kolumny wojsk carskich, które zaczęły otaczać wieś. „Zaskoczeni powstańcy nie zdołali się oprzeć przeważającym siłom przeciwnika”.* W nierównej bitwie zginęło ich 50, w tym Edward Rolski.
Został pochowany nieopodal miejsca swej ostatniej walki.
„Od 1928 r. (…) spoczywa wraz z towarzyszami (…) obok drążdżewskiego kościoła, w zbiorowej mogile, pod kamiennym pomnikiem opatrzonym tablicą o treści: „POLEGŁYM POWSTAŃCOM/WDZIĘCZNI RODACY/1863-1928”.
Pomnik kamienny przy kościele został wzniesiony (…) w 65. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. (…)
Od 1970 roku podpułkownik Edward Rolski patronuje Publicznej Szkole Podstawowej w Drążdżewie. Starania w tym kierunku podjęto wraz z decyzją o budowie szkoły. (…) Z wnioskiem o patronat wystąpiła Rada Pedagogiczna do Kuratorium Oświaty w Warszawie, które zatwierdziło go 24 listopada1969 r. Uroczyste nadanie imienia połączone z wręczeniem sztandaru nastąpiło 7 czerwca 1970 r. w dniu oddania do użytku nowego budynku szkolnego. Obchody Dnia Patrona ustalono na 12 marca – rocznicę Jego śmierci”.*
Podobnie jak co roku, do tego święta nasza szkoła starannie przygotowywała się. Odbywały się próby. W poniedziałek 10 marca przedstawiciele RSU wraz z opiekunem Hanną Kęszczyk uprzątnęli teren wokół kościoła i pomnika poległych powstańców.
Uroczystości w dniu 12 marca rozpoczęliśmy Mszą św. odprawioną przez ks. proboszcza Leszka Kamińskiego. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie z naszej szkoły. Wystąpiła również miejscowa schola.
Po uroczystej Mszy św. wszyscy udaliśmy się pod pomnik poległych powstańców, gdzie spoczywa Edward Rolski. Modlitwę w intencji poległych poprowadził ks. L. Kamiński, a przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego złożyli pod pomnikiem wieniec i zapalili znicze. Hołd powstańcom oddał także poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Drążdżewie.
Kolejnym punktem obchodów Święta Patrona Szkoły była uroczysta akademia przygotowana przez uczniów. Na początek wprowadzony został sztandar szkoły, po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn szkoły. Chór szkolny śpiewał pieśni patriotyczne: „Rota”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Legiony”, „Marsz Polonia”, „Żeby Polska”. Recytowane były wiersze związane z powstaniem styczniowym. Niektórzy deklamowali wiersze autorstwa swoich rodziców (absolwentów tutejszej szkoły).
Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Barbara Kluczek, która podziękowała uczniom za żywą lekcję historii i patriotyzmu, podkreśliła też znaczenie i ważność uroczystości dla społeczności szkolnej.
W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły po uroczystościach w szkole, uczniowie wybrali się na wycieczkę do Ostrołęki. Tam aktywnie spędzili czas. Młodsi, świetnie się bawili w salonie zabaw „Urwis”, gdzie z radością pokonywali tory przeszkód, bawili się w suchym basenie z piłeczkami, zjeżdżali ze zjeżdżalni oraz jeździli samochodami i rowerkami. Starsi dwie godziny spędzili w ostrołęckim parku wodnym „Aquarium”, gdzie pod czujnym okiem wychowawców i ratowników bezpiecznie i sportowo przeżyli niezapomniane chwile na wodnych harcach. Ostatnim punktem wycieczki był McDonald.
Dzień Patrona minął w przyjaznej, serdecznej atmosferze i na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci.
Hanna Kęszczyk
Michał Walasek

* – Tadeusz Kruk, Edward Rolski (1837-1863), Krasnosielcki Zeszyt Historyczny nr 9-10/2012.


Comments are closed.