NASZE PROJEKTY

Wielkanocne spotkanie

Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. W czasach, gdy człowiek skłonny jest skupiać się raczej na zewnętrznej oprawie tych świąt, warto zwrócić myśl ku temu, co w nich najistotniejsze, a wiec na duchowym wymiarze Wielkiej Nocy.
W środę 16 kwietnia 2014 r w naszej szkole odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna, przedszkolaki, uczniowie, ks. Proboszcz, nauczyciele wraz z panią dyrektor, pracownicy obsługi.
Uroczysty apel wprowadził nas w zadumę i refleksję nad męką, śmiercią Chrystusa i cudownym triumfem zmartwychwstania Naszego Pana. Uczennica klasy szóstej, Julia Pochoda, zaśpiewała pieśń wielkopostną: „Rozpięty na ramionach”. Chór szkolny zaśpiewał piękną pieśń wielkopostną: „Pewnej nocy”. Słowa tej pieśni potwierdzają „miłosierdzie” Boże! Bóg nie odróżnia ludzi ze względu na ich podejście do wiary, on nas kocha i wybacza nam wszystkim.
Uczniowie klasy V, Sebastian Jędrzejewski, Paulina Napierkowska i Aleksandra Zega przybliżyli nam istotę, sens i znaczenie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ukazując tradycje i obrzędy związane z Wielkanocą. Dowiedzieliśmy się dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym co roku wypadającym w innym terminie.
Swój talent recytatorski pokazał uczeń kl. I Karol Płoski oraz dwie dziewczynki z najstarszego oddziału przedszkolnego: Julia Kardaś i Natalia Grabowska. Dzieci te reprezentowały naszą szkołę 25 marca 2014r na 37 Konkursie Recytatorskim: „Warszawska Syrenka”. Julia recytowała wiersz Danuty Wawiłow pt. „Szybko’’, a Natalia wiersz Urszuli Kowalskiej pt. „Osiołek”. Karol zaprezentował się z wierszem Jana Brzechwy pt. „Kot”.
Przy okazji świątecznego apelu Pani dyrektor, Barbara Kluczek wręczyła uczniom nagrody rzeczowe, ufundowane przez GOK w Krasnosielcu, za udział w konkursie plastycznym „Tradycje wielkanocne”, który to odbył się w ramach X Przeglądu Pieśni Wielkopostnych w Amelinie. Złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne i poprosiła, aby dzieci przekazały je swoim bliskim, rodzicom, dziadkom, ciociom…
Ksiądz Proboszcz, Leszek Kamiński zachęcił wszystkich do aktywnego udziału w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Zwrócił uwagę na wymowę i znaczenie Triduum Paschalnego. Składając życzenia świąteczne zachęcił do bacznego i uważnego obserwowania wydarzeń Wielkiego Tygodnia, refleksyjnego przeżywania męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
Na zakończenie uczniowie wręczyli dorosłym własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne i życzyli wszystkim Wesołych Świąt.

Comments are closed.