NASZE PROJEKTY

Apel z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W czwartek 25 września 2014 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający przypadającą 27 września, 75 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
„My z niego wszyscy…” to hasło ogólnopolskiej akcji upamiętniającej Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.
Na początek głos zabrała pani dyrektor Barbara Kluczek, która przeczytała list Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pana dr Łukasza Kamińskiego. Na budynku naszej szkoła zawisła biało-czerwona flaga. Odśpiewany został hymn narodowy. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o dziele Polski Podziemnej przygotowaną przez pana Michała Walaska. Dowiedzieli się czym było Polskie Państwo Podziemne, kto do niego należał, jakie cele jemu przyświecały, a także, co jest symbolem Polski walczącej, jakie były polskie zalążki państwa podziemnego i jego zbrojnego ramienia.
Na terenach okupowanej przez Niemców i Rosjan Polski państwo to wypełniało podstawowe funkcje: działał podziemny rząd i parlament, tajne sądownictwo i oświata. Kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych, głównie z Londynu, przez w pełni legalne władze naczelne Rzeczypospolitej: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa.
Dzieci przedszkolne dowiedziały się co jest godłem naszego kraju, co symbolizują barwy ojczyste – biel i czerwień, kim byli i jak wyglądali żołnierze w czasach II wojny światowej.
Podczas apelu minutą ciszy oddano cześć tym, którzy życie swoje poświęcili za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas.

Comments are closed.