NASZE PROJEKTY

Konkursy organizowane przez Gminę Krasnosielc

Konkursy ekologiczne

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursach ekologicznych organizowanych przez Gminę Krasnosielc:
1. Konkurs fotograficzny „Pokażmy piękno natury” – zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie fotografii promujących najczystsze rejony na terenie Gminy Krasnosielc.
2. Rodzinny konkurs „Eco – fashion” – zadaniem uczestników konkursu będzie zaprojektowanie, wykonanie i przedstawienie ekologicznego stroju z surowców wtórnych.
Prace konkursowe należy składać w terminie od 07.10.2014 r. do 15.10.2014 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc lub przesłać na adres ugkrasnosielc@post.pl
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają atrakcyjne nagrody.
Szczegóły dotyczące przebiegu ww. konkursów znajdują się w załączonych regulaminach.

Regulamin konkursu pt eko fashion

Regulamin konkursu pt pokażmy piękno natury (1)

Comments are closed.