NASZE PROJEKTY

Wolontariat w naszej szkole

W czwartek 11 grudnia nasza szkoła obchodziła Święto Wolontariusza. Uroczystość przygotowała opiekunka i koordynatorka Szkolnego Koła Caritas pani Maria Cieszewska we współpracy z panem Michałem Walaskiem.
Na początku głos zabrała pani Barbara Kluczek – dyrektor szkoły zwracając szczególną uwagę na istotę wolontariatu i pomocy drugiemu człowiekowi.
Następnie Opiekunka SKC, podkreśliła chrześcijański charakter wolontariatu jej istotę i znaczenia słowa: „Caritas”.
Wolontariat polega na bezinteresownym poświęcaniu czasu i energii drugiemu człowiekowi. Oprócz serca, nic to nie kosztuje.
Wolontariat to ludzka sprawa.
– „A co ja mogę?” może ktoś zapyta.
– „Możesz bardzo wiele… Możesz ulżyć cierpiącemu pomagając mu w codziennych czynnościach. Możesz podnieść kogoś na duchu swoją obecnością, dobrym słowem, uśmiechem.”
Ogromne znaczenie ma czas i serce ofiarowane drugiemu człowiekowi. Często największym trudem staje się dostrzeżenie osób potrzebujących pomocy i zdobycie ich zaufania. Potrzeba wiele delikatności, taktu i otwartości na drugiego człowieka, aby dając, nie urazić. Wolontariusze wolą dawać. Pomagają bezinteresownie, bo głęboko wierzą, że… „miłość się mnoży, kiedy ją dzielimy”.
Szkolne Koło „Caritas” istnieje, aby w młodych ludziach kształtować właściwe postawy wobec innych i uczyć wrażliwości wobec osób potrzebujących znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w naszym środowisku.
Tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przebiega pod hasłem „Dziecko sercem rodziny”.
Podczas spotkania obejrzeliśmy prezentację multimedialną dotyczącą działalności Szkolnego Koła „Caritas”. Prezentację przedstawili uczniowie klasy VI członkowie SKC – Sebastian Jędrzejewski i Daria Kruk. Wysłuchaliśmy piosenki „Ubi caritas et amor, Deus ibi est” co w języku polskim oznacza, „Tam gdzie jest miłość i dobroć tam jest sam Bóg”. Mieliśmy okazję wysłuchać też pięknych piosenek o tematyce związanej z nadzieją, sensem istnienia, samotnością, pomocą innym.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia SKC wspólnie z RSU prowadzi akcję „Dzieci Dzieciom”, polegającą na tym, iż dzieci z naszej szkoły wraz ze swymi rodzicami przygotowują paczki świąteczne dla potrzebujących dzieci z terenu naszej parafii. Dzieci przynoszą słodycze, aby podzielić się z osobami potrzebującymi. Działalność jest anonimowa. Nie chodzi tu o to, kto, ile i co da, ale istotna jest sama chęć pomocy innym.
Na tym właśnie polega aspekt wychowawczy i ewangeliczny wolontariatu. „Wszystko, co uczyniliście, jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (Mt 25,40).

Comments are closed.