NASZE PROJEKTY

Apel z okazji 3 Maja

W dniu 30 kwietnia 2015 roku na sali gimnastycznej, w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbył się apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W spotkaniu brała udział cała społeczność szkolna, dzieci z oddziałów przedszkolnych, nauczyciele wraz z Panią dyrektor oraz pracownicy szkoły. Każdy uczeń miał przypięty biało – czerwony kotylion lub przyniósł biało – czerwoną flagę.
Przed rozpoczęciem, na udekorowaną wcześniej salę, weszli aktorzy – uczniowie klasy szóstej i przygotowali się do występu. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o 8.00.
Na hasło „Baczność!, Do hymnu!” odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. „Mazurek” – pieśń nadziei i zwycięstwa, zachęcał do walki i wytrwania w trudnych, przełomowych dla Polaków momentach historycznych.
Następnie szóstoklasiści opowiedzieli o wielkiej radości płynącej z ustanowienia Konstytucji 3 Maja, przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Nie byłoby, tego święta, radosnych wiwatów, gdyby nie ci, co podsunęli myśl, aby stworzyć „cud majowy”. Byli to: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski oraz Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki i Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim uchwalili ustawę, która gwarantowała każdemu mieszkańcowi Polski wolność między innymi słowa i wiary. Była dowodem, że Polacy potrafili znaleźć siły na wydobycie kraju z upadku.
Z dużym zainteresowaniem publiczność wsłuchała się w słowa piosenki „Polskie kwiaty” zaśpiewane przez Olę Zega i „Żeby Polska była Polską” przez Sebastiana Jędrzejewskiego. Daria Kruk została nagrodzona dużymi brawami za wykonanie piosenek: „Ojczyzna” i „Taki kraj”. Na apelu nie zabrakło wierszy patriotycznych oraz „Mazurka 3 Maja”.
Głównym celem apelu było wyrabianie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych.
Na zakończenie głos zabrała p. dyrektor, która podziękowała uczniom za wspaniałą lekcję patriotyzmu oraz p. Anieli Szewczak za przygotowanie uroczystości.

Comments are closed.