NASZE PROJEKTY

25-lecie Caritas w Łomży

W sobotę 23 maja 2015 r. uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego z udziałem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, kapłanów, pracowników, wolontariuszy i zaproszonych gości Caritas Diecezji Łomżyńskiej rozpoczęła świętowanie 25-lecia reaktywacji. Druga część spotkania odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, gdzie zebranych gości powitał ks. dr Andrzej Mikucki dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Świętowanie tak zacnego Jubileuszu to świetna okazja nie tylko do wspomnień ale też do szczególnych podziękowań, które tym razem zostały skierowane na ręce byłych dyrektorów, którzy przez ostatnie ćwierć wieku tworzyli Diecezjalną Caritas: ks. kan. dra Andrzeja Łapińskiego, ks. kan. dra Andrzeja Popielskiego i ks. kan. mgr Wojciecha Zyśka.
Gościem specjalnym był ks. Marek Dec zastępca dyrektora Caritas Polska, który wystąpił z Konferencją nt. „Reaktywacji Caritas w Polsce po roku 1989”.
Nie zabrakło również podziękowań tym, którzy każdego dnia pomagają, chorym i potrzebującym. Ks. bp. Janusz Stepnowski wręczył przedstawicielom placówek Caritas i Szkolnych Kół Caritas pasterskie błogosławieństwa. To ponad 2 tysiące podpisanych podziękowań, co jak zaznaczył biskup Janusz ogromnie cieszy. Cieszy przede wszystkim to, że tak wielu młodych ludzi angażuje się dzisiaj w pomoc najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym, bo przecież Caritas to nic innego jak właśnie miłość bliźniego.
Uczniowie kl. VI – wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas i sympatycy pod kierunkiem opiekunki SKC pani Marii Cieszewskiej przystąpili do konkursu pod nazwą: „Spojrzeć w przyszłość – Szkolne Koła Caritas 2050”. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, którą będzie można wykorzystać podczas spotkań formacyjnych wolontariuszy SKC. Nasi uczniowie przygotowali prezentację multimedialną pt: „Służba Caritas – miłosierdzie w działaniu.” Konkurs był zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Białostockiej ,Caritas Polska, Fundację Pro Caritate i Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
Uczniowie wraz z opiekunką zostali wyróżnieni i otrzymali nagrody w postaci pendrive i dyplomy. Byli to: Adrian Goździewski, Sebastian Jędrzejewski, Daria Kruk i Zuzanna Pliszka.
Wolontariusze podejmują chętnie różnorakie działania od 15 lat w pochylaniu się nad drugim człowiekiem znajdującym się w potrzebie.

Comments are closed.