NASZE PROJEKTY

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

We wtorek 1 września 2015 r. rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016. Po dwumiesięcznym okresie wakacji uczniowie, przedszkolaki, grono pedagogiczne i rodzice przybyli na uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego. Był to szczególnie ważny dzień dla pierwszoklasistów.
Uroczystość została poprzedzona mszą świętą odprawioną o godz.8:00 w kościele parafialnym przez księdza proboszcza Leszka Kamińskiego. Następnie wszyscy udali się do szkoły. Na początek oddano honory symbolom narodowym. Następnie głos zabrała pani dyrektor Barbara Kluczek, która przedstawiła kadrę pedagogiczną, przekazała informacje o najważniejszych zadaniach na nowy rok szkolny, zwróciła uwagę na bezpieczeństwo i życzyła wszystkim sukcesów w nauce i pracy. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.
Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w nowym Roku Szkolnym!!!

Comments are closed.