NASZE PROJEKTY

15-lecie Caritas w Drążdżewie

20 września 2015 roku (niedziela) Szkolne Koło i Parafialny Zespół Caritas świętowało swoje 15 lat pracy w pomocy bliźnim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Drążdżewie, którą poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez członków Caritas.
Mszę Świętą odprawiał ks. Kan.dyr. Andrzej Mikucki, a koncelebrowali: Rektor Seminarium Duchownego w Płocku, ks. Marek Jarosz; ks. Kan. Andrzej Groblewski oraz proboszcz parafii ks. Kan. Leszek Kamiński. Członkowie Caritas brali czynny udział w Liturgii, a homilię, której myślą przewodnią było Miłosierdzie i pomoc bliźnim skierował do zebranych dyrektor diecezjalnej Caritas ks.dr Andrzej Mikucki. Wśród parafian rozprowadzana była pamiątkowa publikacja poświęcona działalności PZC i SKC w Drążdżewie.
Kolejnym punktem było spotkanie na sali gimnastycznej Szkolnego Koła i Parafialnego Zespołu Caritas oraz gości, którzy poznali na czym polega praca wolontariuszy, co było też tematem tej uroczystości. Pani Maria koordynatorka naszej grupy poprowadziła uroczystość z wielkim entuzjazmem wynikającym z jej pasji wolontariatem chrześcijańskim. Uczestnicy spotkania otrzymali podziękowanie w postaci dyplomu. Następnie wszyscy poszliśmy na poczęstunek, by miło, przy wspólnej rozmowie spędzić ten ważny dla naszego wolontariatu czas.
W imieniu Szkolnego Koła Caritas i Parafialnego Zespołu Caritas chciałabym zaakcentować, że te święto zachęciło nas do dalszej pracy w pomocy bliźnim i jesteśmy dumni, że te 15 lat przeznaczyliśmy na ciężką ale wartą poświęcenia posługę.

Wolontariuszka
Julia Pochoda

Comments are closed.