NASZE PROJEKTY

Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada 2015 r na sali gimnastycznej w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji święta 11 listopada zwanego Narodowym Świętem Niepodległości. Część artystyczną poprzedziło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Uczniowie klas IV – VI przybliżyli nam historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata. Apel był przedstawiony w bardzo ciekawej formie. Uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników. Natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Pani dyrektor B. Kluczek dziękując twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreśliła jego wartość wychowawczą i artystyczną. Wyjaśniła, kim jest patriota. Otóż patriota to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach, wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszą sytuacją kraju. Troskę o losy ojczyzny mamy, my Polacy, szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy, dbanie o poprawność języka ojczystego, zarówno w mowie, jak i piśmie, troska o dobro rodziny, a także szacunek dla narodowej tradycji.
Odświętny strój, przypięcie biało-czerwonego kotylionu, wysłuchanie apelu z prawdziwą powagą i zaangażowaniem, to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu.
Uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości przygotowali nauczyciele z naszej szkoły p. H. Kęszczyk i p. M. Walasek.

Comments are closed.