NASZE PROJEKTY

Szkolny konkurs na Kartkę Świąteczną

W naszej szkole odbył się konkurs na najładniejszą kartę bożonarodzeniową. W konkursie wzięło udział 60 uczniów z klas I-VI. Wszystkie karty bożonarodzeniowe wykonane przez uczniów były bardzo ładne. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 7 grudnia. Przed Komisją konkursową było trudne zadanie. Musieli oni wyłonić najładniejsze karty. Komisja brała pod uwagę estetykę wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość, wkład pracy oraz nawiązanie do tradycji. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI.
W kategorii klas I-III
I miejsce – Krystian Bryska z klasy I b
II miejsce — Dominik Jurczewski z klasy I b
III miejsce – Alicja Sztych z klasy II i Joanna Kacprzyńska z klasy III

W kategorii klasy IV- VI
I miejsce – Jakub Warych i Oliwia Płuciennik z klasy V
II miejsce – Karolina Ochenkowska z klasy IV i Dorota Kęszczyk z klasy V
III miejsce – Sylwia Jakubiak z klasy VI i Szymon Kacprzyński z klasy V

Hanna Kęszczyk

Comments are closed.