NASZE PROJEKTY

Stop dopalaczom

Nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie uczestniczyli w szkoleniu pn. „Dopal dopalaczom.
Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu”, które przeprowadzili policjanci z posterunku policji w Krasnosielcu. Celem spotkania było przeciwdziałanie powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Nauczyciele uważnie wysłuchali informacji na temat dopalaczy oraz niebezpieczeństw związanych z ich zażyciem. Istotną kwestią dla słuchających były wiadomości odnośnie kroków, które powinni podjąć jeśli na terenie szkoły znalazłaby się substancje przypominające narkotyk. Prowadzący przypominał również o numerach telefonu, z których mogą skorzystać nauczyciele, rodzice, jak też uczniowi w sytuacjach wymagających wsparcia i pomocy związanych z dopalaczami.

Comments are closed.