NASZE PROJEKTY

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drążdżewie w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w konkursie przedmiotowym z języka polskiego. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursów przedmiotowych sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Organizatorem konkursów na jego zlecenie jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przedmiotowy konkurs polonistyczny składał się z 3 etapów. W I etapie – szkolnym uczestniczyły 3 uczennice z klasy szóstej, Natalia Bastek, Jagoda Graczyk i Magdalena Żebrowska. Do II etapu – rejonowego zakwalifikowały się dwie uczennice – Magda i Natalia. Wielkim sukcesem dla naszej szkoły było zakwalifikowanie się do III etapu – wojewódzkiego Natalii Bastek, która to jako jedyna z gminy Krasnosielc i powiatu makowskiego dotarła do etapu wojewódzkiego. Etap ten odbył się 14 grudnia w Warszawie. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 134 uczniów z całego województwa mazowieckiego.
Gratulujemy Natalii sukcesu i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły na tak wysokim szczeblu. Odniesienie powodzenia w konkursie nie jest łatwe. Wymaga znajomości literatury, gramatyki, zasad pisowni, wymaga czasu, systematycznej pracy i poświęcenia.

Comments are closed.