NASZE PROJEKTY

Ślubowanie i uroczyste pasowanie na ucznia

W środę 26 października uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie. „Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” – przyrzekali pierwszoklasiści. W tym niezwykłym dniu pierwszakom towarzyszyli rodzice, wychowawczyni, pani Bożena Kołakowska oraz koledzy i koleżanki z klasy II „a”.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Kluczek, która powitała wszystkich zebranych, a szczególnie ciepło pierwszoklasistów i życzyła im wielu sukcesów w nauce i samych radosnych dni w szkole. Następnie dzieci z klasy pierwszej i drugiej zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Pierwszaki wykazały się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Aby udowodnić, że potrafią radzić sobie w każdej sytuacji wypiły kwaśny sok wyciśnięty ze świeżych cytryn i obdarzyły zebranych „słodkim” uśmiechem. Pasowania na uczniów dokonała pani dyrektor. Następnie każdy pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Szczególną atrakcją okazał się owocowy tort okolicznościowy, na którym widniały imiona najmłodszych uczniów w szkole.
Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Comments are closed.