NASZE PROJEKTY

Patriotyczne Święto

W czwartek 10 listopada 2016 roku, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Obejrzeliśmy widowisko artystyczno – historyczne pt. „Podróż przez historię” mówiące o odzyskaniu niepodległości przez Polaków. Na początku głos zabrała p. dyrektor Barbara Kluczek, która podkreśliła znaczenie święta 11 listopada i symboli narodowych. Potem wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Występy uczniów przypomniały tamte ciężkie czasy i wprowadziły w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Zobrazowano sytuację polityczną kraju. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły nam zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Wysłuchaliśmy pięknych pieśni: „Przybyli ułani”, „My pierwsza brygada”, „Rozkwitają pąki białych róż”, „Biały krzyż”, „Warczą karabiny”, „Idzie żołnierz borem, lasem”, „Ułani, ułani”. To była piękna lekcja historii. Ta patriotyczna uroczystość została przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Bogusławy Dudek i p. Hanny Kęszczyk.

Comments are closed.