NASZE PROJEKTY

Szkolny Wolontariat Caritas

We wtorek 6 grudnia nasza szkoła obchodziła Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Apel przygotowała opiekunka i koordynatorka Szkolnego Koła Caritas p. Maria Cieszewska. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor – Barbara Kluczek.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w naszej szkole odbywał się pod hasłem: „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Dzieci z wielką radością i z zaangażowaniem zaśpiewały Hymn Światowych Dni Młodzieży: „Błogosławieni Miłosierni”. Podczas spotkania obejrzeliśmy prezentację multimedialną dotyczącą działalności Szkolnego Koła „Caritas”, postaci św. Mikołaja i św. Antoniego z Padwy. Prezentację przedstawili uczniowie z naszej szkoły, członkowie Szkolnego Koła Caritas – Jakub Tupacz, Julia Parzuchowska i Klaudia Bednarczyk.

Nasz szkolny wolontariat ma również charakter misyjny, dlatego tematem spotkania była także akcja „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Koordynatorka podkreśliła znaczenie wolontariatu chrześcijańskiego. Przybliżyła nam postać i działalność św. Mikołaja – biskupa z Miry. Opowiedziała o działalności Szkolnego Koła Caritas, o potrzebie pomagania innym, wrażliwości na potrzeby ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Podziękowała też za zebrane przez dzieci zużyte znaczki pocztowe i telefony komórkowe na cele misji.

Następnie wysłuchaliśmy piosenki o św. Antonim w wykonaniu Kasi Romanowskiej z „zerówki”. Kasia reprezentowała naszą szkołę i zajęła III miejsce w konkursie diecezjalnym „Św. Antoni z Padwy – płomienne serce, promienne życie” w kategorii solo, przedszkole i klasy I – III, który odbył się w Łomży w dniu 26 listopada 2016 r. Kasię do konkursu przygotowywała mama i p. Maria Cieszewska.

Uczniowie otrzymali od misjonarzy z Warszawy upominki, które zostały przekazane na ręce pani dyrektor, a dzieci przedszkolne obdarowano słodkościami.

Na zakończenie uroczystości pani Maria złożyła wszystkim dzieciom, ich rodzinom, nauczycielom oraz personelowi szkoły życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 

 

 

 

Comments are closed.