NASZE PROJEKTY

Szkoklenie z KRUS

W środę 1 marca 2017 roku uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Makowie Mazowieckim. Spotkanie poprowadził kierownik KRUS-u pan Adam Miecznikowski wraz z pracownikiem do spraw prewencji panią Małgorzatą Kluczek.
W czasie tego spotkania dzieci obejrzały film pt. „Rodzina Porażków” oraz prezentację multimedialną pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.
Głównym przesłaniem zarówno filmu, jak i prezentacji było pokazanie, iż brak wyobraźni oraz bezmyślność dużych i małych, to główna przyczyna wypadków w gospodarstwie rolnym. Urządzeniami i maszynami rolniczymi powinni zajmować się tylko dorośli. Dzieci miały okazję poznać zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć w swoim otoczeniu na wsi. Dowiedziały się jak niebezpieczne mogą być środki chemiczne stosowane na wsi.
Został również ogłoszony konkurs plastyczny na temat „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.
Spotkanie to było bardzo interesujące i pouczające dla dzieci, przede wszystkim ze względu na tematykę, która jest niezwykle istotna dla nas wszystkich.

Comments are closed.