NASZE PROJEKTY

ELIMINACJE GMINNE DO OTWP

6 marca 2017r. w budynku GOK w Krasnosielcu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów ze szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Zadrożna, Mateusz Jędrzejewski, Karol Płoski i Adrian Krawczyk. Do wyłonienia zwycięscy przygotowano test składający się z 20 pytań dotyczących m.in.: tradycji i historii straży pożarnych, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej, organizacji i zadań OSP, przyczyn powstawania i rozpowszechniania się pożarów, organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczych, zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Do wyłonienia 3 miejsca konieczna była dogrywka, którą wygrał uczeń naszej szkoły Adrian Krawczyk. Otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody.

Gratulujemy!

Comments are closed.