NASZE PROJEKTY

Umiem pływać

Uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Drążdżewie ukończyli kurs nauki pływania w ramach Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” 2017, dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kurs trwał od marca do czerwca 2017 r. Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnej umiejętności pływania, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą ta umiejętność. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu na pływalni w Chorzelach. Podczas 20-godzinnych zajęć, pod kierunkiem instruktorów: p. Krzysztofa Dąbkowskiego, p. Moniki Majewskiej i p. Pauliny Suchowieckiej oraz ratowników i nauczycieli uczniowie poznawali i doskonalili tajniki nauki pływania. Rodzice uczniów również byli zaangażowani w opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd. Udział w tym projekcie oprócz możliwości nauki pływania, pozwolił na aktywne spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Dzieci oprócz nauki pływania mogły korzystać z atrakcji pływalni w Chorzelach (zjeżdżalni, jacuzzi i małego basenu). Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z urządzeń i basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, zaangażowały także do wspólnych działań rodziców. Zajęcia dały uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania sprawności fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia. Dofinansowanie zajęć zapewnił również Urząd Gminy Krasnosielc i Rada Rodziców szkoły w Drążdżewie.
Serdeczne dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację projektu.

Comments are closed.