NASZE PROJEKTY

Dzień Edukacji

W poniedziałek, 16 października 2017 r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawienie artystyczne przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Hanny Kęszczyk i p .Justyny Zysk. Na uroczystość przybył p. Paweł Ruszczyński – Wójt Gminy Krasnosielc, p. Dariusz Wierzbicki – wicestarosta powiatu makowskiego, p. Jolanta Topa – przewodnicząca Rady Rodziców, ksiądz kanonik Andrzej Groblewski, emerytowani nauczyciele, rodzice, dzieci, nauczyciele i pracownicy szkoły. Uroczystość zainaugurowała p. Barbara Kluczek – dyrektor szkoły, składając życzenia wszystkim zebranym nauczycielom i pracownikom szkoły oraz nauczycielom emerytom. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Życzenia przekazał także pan Wójt, pan wicestarosta i przewodnicząca Rady Rodziców. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. W „Koncercie życzeń” popłynęło wiele ciepłych i miłych słów w kierunku naszych nauczycieli, ukazane zostało znaczenie pracy nauczyciela w szerzeniu oświaty i wiedzy młodym pokoleniom. W tym dniu z rąk pana Wójta nagrodę za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymała wychowawczyni klasy III „b” – p. Elżbieta Szewczak. Nagrody dyrektora szkoły otrzymali nauczyciele – p. Justyna Rupińska, p. Bożena Kołakowska, p. Bogusława Dudek i pracownicy obsługi – p. Ewelina Michalak i p. Magdalena Wilga. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i wspólnym spotkaniem wszystkich pracowników szkoły i zaproszonych gości.

Comments are closed.