NASZE PROJEKTY

Pasowanie na ucznia

19 października już od samego rana panowała świąteczna atmosfera w naszej szkole. Nie tylko pierwszoklasiści, ale uczniowie wszystkich klas odświętnie ubrani, udekorowana sala gimnastyczna, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby Ślubowanie Pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Wszystkich zgromadzonych gości serdecznie przywitała przewodnicząca RSU. Uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności i śpiewająco zdali egzamin przeprowadzony przez uczennice z klasy IV, tym samym zasłużyli na miano uczniów Szkoły Podstawowej w Drążdżewie. W dalszej części uroczystości pierwszaki złożyły ślubowane i zostały przez Panią Dyrektor Barbarę Kluczek pasowane na uczniów. Ukoronowaniem pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz innych upominków. Na koniec rodzice zaprosili swoje pociechy na „słodki poczęstunek”.

Comments are closed.