NASZE PROJEKTY

Zajęcia z doradcą zawodowym

W środę 28 marca 2018 r dla uczniów klasy siódmej odbyły się zajęcia organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Ostrołęce. Zajęcia poprowadziła pani Agnieszka Rolińska, doradca zawodowy, pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery w Karniewie. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. Uczestnicy zmagali się z zagadnieniami mającymi na celu poprawę swojej atrakcyjności na rynku pracy. Zapoznali się z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Omówione zostały grupy zawodów, wymagania oraz przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych zadań zawodowych. Pani Rolińska zwróciła uwagę na zawody przyszłości na rynku pracy. Omówiła wartości w życiu człowieka, podejmowanie decyzji związanych z wyborem zawodu, twórcze rozwiązywanie problemów, gotowość do podejmowania działania. Poprzez zajęcia integracyjne młodzież ćwiczyła budowanie zaufania w grupie, kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów grupowych. Określała obszary własnych zainteresowań i odkrywanie zdolności. Uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem, gromadzenia informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i na rynku pracy. Zajęcia były ciekawe. Uczniowie wzbogacili swą wiedzę i umiejętności. Aktywny udział w zajęciach pozytywnie wpłynął na dynamikę przyswajanej wiedzy.

Comments are closed.