NASZE PROJEKTY

SOLDAU

W czwartek 12 kwietnia 2018 r w Szkole Podstawowej w Drążdżewie o godz.15:30 odbyła się projekcja filmu o niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau. Film został zrealizowany przez Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie przy współudziale środków finansowych Gminy i Miasta Działdowo. Spotkanie w szkole to inicjatywa pani Marii Cieszewskiej i pani dyrektor Barbary Kluczek. Emisja filmu była okazją poznania historii obozu w Działdowie z dwóch perspektyw – jako miejsca wielkich tragedii pojedynczych osób oraz jednego z wielu rozwiązań i narzędzi służących do realizacji niemieckiej polityki eksterminacyjnej. Po filmie wywiązała się ożywiona dyskusja odnośnie treści w nim przedstawionych. Pan Tadeusz Kruk, który wnikliwie zajmuje się historią naszego rejonu podkreślił, że miasto Działdowo jest mało znane w naszym środowisku, gdyż nie jest szlakiem pątniczym ani turystycznym. Dlatego dobrze się stało, że odbyło się to tak ważne historycznie spotkanie w 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Z ogromną wdzięcznością, wzruszeniem i zainteresowaniem miejscem jakim był obóz w Działdowie wypowiadała się jedna z córek nieżyjącego Franciszka Szczepańskiego, który był więźniem obozu.
Projekcja filmu dokumentalnego uświadomiła nam jak ważna jest edukacja historyczna, pielęgnowanie kultury i tradycji polskiej, propagowanie wartości chrześcijańskich oraz postaw patriotycznych.

Comments are closed.