NASZE PROJEKTY

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

W Szkole Podstawowej w Drążdżewie w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. przeprowadzony został Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty „Omnibus” opracowany przez Wydawnictwo MAC. Wzięły w nim udział te szkoły, które wcześniej zgłosiły się do programu. Pierwszego dnia 14 uczniów z klasy III „a” i 20 uczniów z klasy III „b” zmagało się z zagadnieniami z edukacji polonistycznej, a następnego rozwiązywali zadania matematyczne. Sprawdzian miał na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji uczniów szkoły podstawowej. Sprawdzał ich poziom umiejętności w zakresie czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki sprawdzianu posłużą analizie postępów w nauce poszczególnych uczniów i dadzą informacje o poziomie przygotowania ich do kolejnego etapu kształcenia.

Comments are closed.