NASZE PROJEKTY

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września 2018 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Po ponad 2 miesięcznych wakacjach dzieci wypoczęte i z uśmiechami na twarzach, gotowe do dalszej nauki, powitały szkołę. Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się uroczystą Mszą Św. o godz. 8:00 w parafialnym kościele z udziałem pocztu sztandarowego, którą odprawił ks. proboszcz Leszek Kamiński. Ksiądz modlił się o Boże błogosławieństwo dla dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Na zakończenie poświęcił i pobłogosławił tornistry i przybory szkolne pierwszoklasistów. Następnie wszyscy udali się do szkoły. Na uroczystym apelu spotkali się dyrektor szkoły, pani Barbara Kluczek, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz licznie przybyli rodzice naszych wychowanków. Swą obecnością zaszczycili nas goście: pani Jolanta Topa – przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Kruk- Radna Gminy Krasnosielc, pani Krystyna Suchołbiak – pracownik Publicznej Samorządowej Biblioteki w Drążdżewie, pani Maria Cieszewska – opiekun Szkolnego Koła Caritas oraz ksiądz proboszcz Leszek Kamiński. Na początek oddano honory symbolom narodowym, odśpiewano hymn państwowy oraz hymn szkoły. Potem pani dyrektor, powitała wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Przedstawiła nowych nauczycieli i przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019. W tym roku uczniowie klasy ósmej, po raz pierwszy, w kwietniu 2019 r. napiszą egzamin ośmioklasisty i za rok opuszczą mury szkoły w Drążdżewie. Wyniki egzaminu przyczynią się do rekrutacji do szkoły średniej. Zwróciła uwagę na bezpieczeństwo i życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym. Podkreśliła znaczenie obchodzonej w tym roku rocznicy 100 – lecia Niepodległości Polski. Szczególne słowa powitania pani dyrektor skierowała do pierwszoklasistów. W tym roku szkolnym 13 uczniów uczęszczać będzie do pierwszej klasy. Głos zabrała także pani Maria Cieszewska, która życząc wszystkim pomyślności w nowym roku szkolnym podkreśliła znaczenie wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas które właśnie skończyło 18 lat. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami. Niech ten nowy rok szkolny obfituje w wiele radosnych, pięknych niezapomnianych chwil i przyniesie dzieciom zadowolenie i satysfakcję z nauki.

Comments are closed.