NASZE PROJEKTY

Wycieczka do Działdowa

W dniu 25 września 2018 roku uczniowie z klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Drążdżewie pod opieką pani Agnieszki Radomskiej, pani Marii Cieszewskiej i pana Michała Walaska wybrali się na wycieczkę do Działdowa i Mławy.
Po przyjeździe do Działdowa czekał już na nas ksiądz proboszcz w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego. Ksiądz proboszcz Marian Ofiara oprowadził nas po terenie Sanktuarium. Pomodliliśmy się przed tablicą upamiętniającą pamięć ofiar więzionych i pomordowanych w obozie koncentracyjnym „Soldau” w Działdowie oraz zamęczonych i wywiezionych w głąb ZSRR. Widzieliśmy szkic sytuacyjny obozu koncentracyjnego w Działdowie. Uczestniczyliśmy w Mszy Św. Następnie udaliśmy się do Lasku Żwirskiego, gdzie modliliśmy się przed pamiątkową tablicą upamiętniająca męczeńską śmierć rozstrzelanych w tym miejscu ofiar obozu hitlerowskiego w Działdowie. Później udaliśmy się w teren dawnego obozu koncentracyjnego „Soldau”. Obecnie budynek znajduje się w trudnym stanie, grozi zawaleniem więc widzieliśmy go przez ogrodzenie. Zapaliliśmy znicze przed bramą obozu „Soldau”. Niemiecki obóz koncentracyjny istniał w różnych formach podczas okupacji hitlerowskiej w Działdowie w latach 1939-1945. Z badań przeprowadzonych przez kilku pasjonatów tematu szczególnie przez ks. kanonika Mariana Ofiarę wynika, że przez ten obóz śmierci mogło przejść ponad 60.000 ludzi, a około 25.000 do 30.000 zostało zamordowanych, w tym bardzo liczna grupa polskiego duchowieństwa m.in. abp Antoni Julian Nowowiejski i bp Leon Wetmański, którzy zostali wyniesieni na ołtarze i dziś obok św. Katarzyny Aleksandryjskiej są patronami miasta Działdowa. Powstanie obozu miało pozwolić na zebranie w jednym miejscu osób, które zamierzano zamordować w sposób niezauważalny dla osób postronnych. W niemieckim obozie Soldau odbywały się egzekucje na inteligencji polskiej, którą przywożono w transportach. Więźniów umieszczano w areszcie śledczym, w osobnych celach usytuowanych na pierwszym piętrze w północnej części głównego budynku.
Następnie udaliśmy się na obiad do pizzerii. Po zregenerowaniu sił fizycznych udaliśmy się do Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego mieszczącego się na działdowskiej Starówce. I tu czekała kolejna niespodzianka. Na multimedialnych ekranach dotykowych i projekcjach (w tym realizowanych w technice 3D oraz tzw. rzeczywistości rozszerzonej!) prześledziliśmy dzieje zakonów rycerskich, głównie krzyżackiego od Ziemi Świętej po czasy współczesne. Obejrzeliśmy makiety zamków, animacje bitew i machin oblężniczych, technikę i strategię wojen, uzbrojenie, tajniki kuchni zamkowej, życia codziennego mieszkańców zamków i miast. Jakby tego nie było dość, w jednej z sal, mogliśmy założyć charakterystyczne stroje, stoczyć pojedynek, zostać zakutym w dyby, spędzić kilka chwil w celi. Następnie udaliśmy się do pobliskiego Zamku Krzyżackiego. Do dnia dzisiejszego zachowało się południowo-zachodnie skrzydło zamku z pierwszej połowy XIV wieku – tzw. Dom Duży, z gotyckimi sklepieniami w piwnicach oraz obszerna sala stanowiąca dawniej refektarz i kaplicę. Zamek posiadał własne zaplecze gospodarcze. Przed wyjazdem z Działdowa zobaczyliśmy cmentarz żydowski. Cmentarz żydowski w Działdowie został założony w II połowie XIX wieku i zajmuje powierzchnię 0,3 ha, na której zachowały się tylko trzy nagrobki (najstarszy pochodzi z 1868 roku).
Wycieczka do miejsc pamięci, miejsc związanych z historią Polski szczególnie w tym roku upamiętniającym 100-lecie Odzyskania Niepodległości jest nie tylko żywą lekcją historii, ale ukazuje jak ważny jest patriotyzm i szacunek do symboli narodowych.

Comments are closed.