NASZE PROJEKTY

Dyskoteka

10 paździrnika 2018 odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka. Samorząd Uczniowski przygotował wiele atrakcji i zabaw. Wszyscy świetnie się bawili.

Comments are closed.