NASZE PROJEKTY

Spotkanie dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie zaprasza na spotkanie rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu gmin Powiatu Makowskiego,

Tematyka spotkania:

1. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.
2. Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019.
3. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w oparciu o przepisy prawa oświatowego.
4. Dane demograficzne.
5. Przyjęcie do szkoły osób przybywających z zagranicy, będących oraz niebędących obywatelami polskimi.
Narada odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wł. Broniewskiego w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9.

Comments are closed.