NASZE PROJEKTY

II Światowy Dzień Ubogich

W niedzielę 18 listopada 2018 r obchodziliśmy II Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez Papieża Franciszka. Papież ustanawiając nowe święto, zaznaczył, że dzień ten będzie obchodzony co roku w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla. Z tej okazji p. Maria Cieszewska – opiekunka Szkolnego Koła Caritas i koordynatorka ds. misji przygotowała z p. Michałem Walaskiem i wolontariuszami z naszej szkoły – Klaudią Bednarczyk, Julią Parzuchowską, Pawłem Gozdkiem i Wojciechem Napierkowskim uroczysty apel, który odbył się 19 listopada. Tegoroczny II Światowy Dzień Ubogich odbywał się pod hasłem:
„Oto biedak zawołał i Pan go wysłuchał”. Te słowa Psalmisty stają się też naszymi wtedy, gdy stykamy się z różnymi formami cierpienia i marginalizacji doświadczanymi przez wielu braci i sióstr, których zazwyczaj określamy ogólnym terminem „ubodzy”. Piszącemu te słowa Psalmiście nie jest obca ta sytuacja, wręcz przeciwnie, doświadcza on ubóstwa bezpośrednio, a jednak przekształca je w pieśń uwielbienia i dziękczynienia Panu. Psalm ten również dziś nam pozwala zanurzyć się w różne formy ubóstwa, zrozumieć kim są prawdziwi ubodzy, na których mamy skierować wzrok, by usłyszeć ich wołanie i rozeznać ich potrzeby. Ubodzy nie potrzebują osób, które działają aby zadowolić najpierw siebie. Ubodzy nas ewangelizują, pomagając nam odkrywać każdego dnia piękno Ewangelii.
W tym szczególnym dniu na wspólnym spotkaniu, uczniowie klas I-VIII mieli okazję poznać przykłady osób, które to bezinteresownie poświęciły się dla innych. Wśród nich mamy przykład Św. Matki Teresy z Kalkuty i Ojca Dariusza Godawy, których życie i działalność staje się dla nas przykładem i świadectwem autentycznej pomocy innym. Oni to właśnie, potrafili rozpoznać biednych i poświęcić się dla nich. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną poświęconą Matce Teresie z Kalkuty i krótki film o działalności Ojca Dariusza Godawy, misjonarza w Kamerunie, który zachęca, aby szkoły włączały się w pomoc dzieciom z krajów misyjnych „Adopcję Serca”.
Podczas uroczystego apelu p. M. Cieszewska zwróciła uwagę na wrażliwość naszego serca na drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie duchowej czy materialnej. Nie tylko wobec tych, którzy żyją obok nas, ale również w pomoc na świecie w krajach misyjnych.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwały się w treści przedstawiane podczas uroczystości. Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas, od wielu lat chętnie angażują się w pomoc dla potrzebujących.

Comments are closed.