NASZE PROJEKTY

Pierwszoklasiści w bibliotece

Pierwszoklasiści z wizytą w bibliotece szkolnej

W środę 13 lutego 2019 r, nasza szkolna biblioteka gościła najmłodszych uczniów. Klasa I wraz z wychowawczynią p. Elżbietą Szewczak uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych. Dzieci poznały różne rodzaje zbiorów, które gromadzi szkolna biblioteka. Dowiedziały się jak należy dbać o wypożyczane książki, a potem dokonały wypożyczeń wybranych przez siebie książeczek. Bibliotekarz p. Michał Walasek wyjaśnił jakie znaczenie dla młodego człowieka posiada umiejętność czytania i jak wielu ciekawych rzeczy można się dzięki temu dowiedzieć. Mamy nadzieję, że pierwszaki będą chętnie wypożyczać książki i często odwiedzać bibliotekę szkolną.

Comments are closed.