NASZE PROJEKTY

Matematyczne Święto

14 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty – 14 marca to 3,14 czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Pi to stała matematyczna określana jako stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. Wynosi w przybliżeniu 3,141592… Jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Liczba Pi bywa nazywana ludolfiną. Uczniowie naszej szkoły rozwiązywali tego dnia łamigłówki związane z liczbą Pi i nie tylko.

Edyta Grabowska

Comments are closed.