NASZE PROJEKTY

Odblaski ratują życie

Nasza szkoła w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobrze Cię widzieć” otrzymała kamizelki odblaskowe dla wszystkich uczniów klas 1-8 od Fundacji Narodowego Dnia Życia. Projekt został sfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości. Dodatkowo w ramach projektu „Bezpieczna Droga” i projektu „Dobrze Cię widzieć” wychowawcy przeprowadzili w klasach zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze i uważności na innych według materiałów opublikowanych na stronie https://www.dobrzeciewidziec.org. Dostępne tam filmy animowane wskazują na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślają wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym. Mamy nadzieję, że akcja odniesie wymierny skutek w budowaniu świadomości pieszych i w poprawie bezpieczeństwa na drodze, co w rezultacie pomoże chronić dzieci i młodzież.

Comments are closed.