NASZE PROJEKTY

TIK na lekcjach

Majowe Święta

Klasa I

Polskie symbole narodowe

29 kwietnia 2019 r p. Michał Walasek – bibliotekarz szkolny wraz z p. Elżbietą Szewczak – wychowawczynią klasy I przeprowadzili zajęcia z zastosowaniem TIK na temat polskich symboli narodowych. Celem zajęć było kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Zajęcia rozpoczęły się kolorowaniem przez uczniów Medali Konstytucji Maja. Odbyła się także krótka pogadanka połączona z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczypospolitej Polskiej: biało – czerwonej flagi, godła państwowego oraz hymnu polskiego, czyli „Mazurka Dąbrowskiego”. Prowadzący podkreślili jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystali „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”. Dzieci rozwiązywały krzyżówkę tematycznie związaną z symbolami narodowymi. Rozwiązywały zadania z zastosowaniem e-podręcznika. Wysłuchały piosenki: „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Dowiedzieli się jakie ważne uroczystości obchodzimy 1 maja, 2 maja i 3 maja. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, chętnie i aktywnie wzięły w nich udział.

Klasa II

Jestem Polakiem, jestem Polką

We wtorek 30 kwietnia 2019 r bibliotekarz p. Michał Walasek przeprowadził w klasie drugiej zajęcia z zastosowaniem TIK w edukacji. Na początek prowadzący wyjaśnił uczniom znaczenie symboli narodowych i uroczystości majowych. Dzieci kolorowały godło Polski. Następnie za pomocą komputera i tablicy interaktywnej układały puzzle z symbolami narodowymi. Obejrzały film animowany o powstaniu państwa polskiego. Przeprowadzone zajęcia ukazały znaczeniu patriotyzmu w życiu narodu polskiego.

Comments are closed.