NASZE PROJEKTY

Próbny egzamin

We wtorek, 21 maja 2019 r dla uczniów klasy siódmej rozpoczął się trzydniowy próbny egzamin ósmoklasisty. Pierwszego dnia uczniowie napisali test z języka angielskiego. W środę przystąpili do egzaminu z języka polskiego, a w czwartek rozwiązywali zadania z matematyki. Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony był w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. W arkuszach egzaminacyjnych ‎z każdego przedmiotu znalazły się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). To na razie próba, już dziś życzymy siódmoklasistom, aby świetnie poradzili sobie na egzaminie, który od będzie się za rok…

Comments are closed.