NASZE PROJEKTY

Rostkowo – 14 września 2019

Tegoroczna Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbyła się 14 września 2019 roku pod hasłem „nie – JESTEM – sam”. To już kolejny rok gdzie dzieci Szkoły Podstawowej im. Edwarda Rolskiego wzięły udział w pielgrzymce. Nasi młodzi pątnicy pod opieką p. katechetki Jolanty Gacioch, p. Bożeny Kołakowskiej – wychowawczyni kl. I oraz rodziców dotarli do Przasnysza, aby dołączyć do pielgrzymki z innych diecezji. Nasza grupa pątników liczyła 60 osób. O godzinie 10:30, 20 grup dziecięcych (uczniowie klas 1-7 Szkół Podstawowych) wyruszyły sprzed Kościoła Farnego w Przasnyszu do Rostkowa. Podczas wspólnego pielgrzymowania śpiewaliśmy pieśni, wysławialiśmy Pana, który jednoczył nas na wspólnej drodze i modlitwie. O godzinie 12:00 przekroczyliśmy Bramę św. St. Kostki w Rostkowie, gdzie zostaliśmy powitani przez księży Diecezji Płockiej i obecnego ks. Proboszcza Parafii Rostkowo. O godz. 13:00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski. Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Dec. Pokrzepieni wiarą i mocą Ducha Świętego z Bożym błogosławieństwem powróciliśmy do domu.

Comments are closed.