NASZE PROJEKTY

Pasowanie na ucznia

W środę 23 października już od samego rana w klasie pierwszej panowała ożywiona, świąteczna atmosfera. Wszyscy czekali na uroczystość pasowania na uczniów. Udekorowana sala gimnastyczna, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby Ślubowanie Pierwszaków wypadło jak najbardziej odświętnie. Wszystkich zgromadzonych gości serdecznie przywitała przewodnicząca RSU. Uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności i śpiewająco zdali egzamin przeprowadzony przez uczennice z klasy V a, tym samym zasłużyli na miano uczniów Szkoły Podstawowej w Drążdżewie.
W dalszej części uroczystości pierwszaki złożyły ślubowanie i zostały przez Panią Dyrektor Barbarę Kluczek pasowane na uczniów. Ukoronowaniem pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz innych upominków. Na koniec rodzice zaprosili swoje pociechy na „słodki poczęstunek”.

Comments are closed.