NASZE PROJEKTY

BohaterON – włącz historię!

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej – BohaterON – włącz historię! Jest ona realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Akcja ta ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Do udziału w kampanii zostali zaangażowani uczniowie klas 4-7. Koordynatorem w szkole była Pani Agnieszka Radomska i Pani Hanna Kęszczyk. Najpierw uczniowie na lekcjach historii zostali zapoznani z krótką historią dotyczącą wybuchu i przebiegu powstania warszawskiego, a następnie rozwiązali karty pracy. Na zajęciach z plastyki wykonali własnoręcznie, różnymi technikami, kartki dla powstańców, wypełnione życzeniami. W sumie udało się im stworzy ponad 50 kartek. Prace uczniów zostały przesłane do Fundacji, skąd trafią do rąk żyjących powstańców warszawskich.

Bohateron-dyplom-szkola-podstawowa-im.-edwarda-rolskiego-w-drazdzewie

Comments are closed.