NASZE PROJEKTY

„Barbórka” – zajęcia biblioteczne w kl. II

W środę 4 grudnia 2019 r bibliotekarz szkolny p. Michał Walasek przeprowadził w k. II zajęcia czytelnicze związane z Dniem Górnika, potocznie znanym jako Barbórka. Dzieci dowiedziały się, jak wygląda codzienny strój górnika. Poznały też jak wygląda odświętny, galowy strój oraz jak wygląda czapka górnicza. Dowiedziały się jak odbywała się kiedyś praca w starej kopalni i jak obecnie wygląda praca górnika. Poznały legendę o Skarbniku. Dowiedziały się jak wielkim i cennym skarbem jest węgiel. Spotkanie to przybliżyło dzieciom trud górniczej pracy, ich poświęcenie dla nas wszystkich, każdego dnia, kiedy zjeżdżają do kopalni. Zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów. Dzieci nie tylko pogłębiły wiedzę, ale też uczyły się dziękować i szanować trud oraz pracę górników.

klasa III

Comments are closed.