NASZE PROJEKTY

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

We wtorek 17 grudnia 2019 roku do Szkoły Podstawowej w Drążdżewie zawitało Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze, w tym również przedstawiciele uczniów – druhów z naszej szkoły przekazali płomień Betlejemskiego Światła Pokoju i jego przesłanie do rąk pani dyrektor Barbary Kluczek. Czas, aby przesłanie z Betlejem dotarło do wszystkich z nową mocą, bowiem współczesny człowiek i świat potrzebuje tego Światła. Niech naszym postępowaniem kieruje wrażliwość i przyzwoitość. To były bardzo serdeczne, wzruszające i radosne chwile. Spotkaniu, na którym zgromadziła się cała społeczność szkolna, towarzyszył śpiew, radość i harcerska pogoda ducha. Nie zabrakło też świątecznych i noworocznych życzeń. W tym roku przekazaniu światła towarzyszy hasło „Światło, które daje moc”. Siła tego światła tkwi z jego źródle, bo to sam Bóg narodzony w betlejemskiej grocie rozprasza ciemności świata. Betlejemskie Światło Pokoju jest znakiem braterstwa, jedności i pokoju, nieodłącznym elementem adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

Comments are closed.