NASZE PROJEKTY

Informacja o rozpoczęciu roku

Informacja o organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.
W roku szkolnym 2020/2021 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nie odbędzie się tak jak to bywało zwykle w pierwszym dniu września.
Na sali gimnastycznej spotykają się tylko uczniowie klasy I. Uczniowi może towarzyszyć 1 rodzic.
Pozostali uczniowie do szkoły na spotkanie z wychowawcą w swoich klasach wchodzą sami wg następującego harmonogramu:
1 września 2020

Wejście główne do szkoły
8.40 klasa VII sala 25
8.45 klasa VI b sala 23
8.50 klasy V i VI a sala 22
8.55 klasa IV sala 20

Wejście od Sali gimnastycznej

8.40 klasa VIII sala 24

8.45 klasa III sala 21

8.50 klasa II sala 3

8.55 klasa I sala gimnastyczna

Na spotkanie do szkoły przychodzi uczeń, który jest zdrowy, nie przebywa z osobami na kwarantannie.
Rodzice do szkoły nie wchodzą.
W okresie epidemii kontakt z rodzicami uczniów odbywać się będzie przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej przez dziennik elektroniczny Librus, kontakt telefoniczny.
Dowóz uczniów jak w roku ubiegłym.

10 zasad

Comments are closed.