NASZE PROJEKTY

Ferie z Poradnią

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Ferie z Poradnią” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu oraz Stowarzyszenie „Aktywniejsi Razem”. Spośród 77 uczestników konkursu wyróżnienie otrzymała Roksana Mydło z klasy I. Roksana w ramach konkursu fotograficznego wysłała zdjęcia obrazujące rodzinne (wspólne), ciekawe spędzanie ferii zimowych.

Gratulujemy!

Comments are closed.