NASZE PROJEKTY

XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2021

Od 8 maja do 15 maja 2021 roku obchodziliśmy XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, rozpoczął się dniem bibliotekarza, który obchodzimy 8 maja. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasłem tegorocznego tygodnia bibliotek było: „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Z tej okazji w przeddzień dnia bibliotekarza w piątek 7 maja -bibliotekarz szkolny p. Michał Walasek przeprowadził zajęcia w oddziałach przedszkolnych i w klasie drugiej. Przedszkolaki zapoznały się z Baśniami Braci Grimm, a następnie kolorowały obrazki przedstawiające bohaterów Baśni Braci Grimm, przygotowane przez bibliotekarza. Uczniowie klasy drugiej natomiast dowiedzieli się wielu ciekawostek o miastach europejskich, poznali poszczególne państwa i zabytki Europy, gdyż 9 maja był Dzień Europy. 12 maja zostały przeprowadzone zajęcia w klasie trzeciej. Uczniowie wykonywali ilustracje do wybranych wierszy o mamie. 13 maja bibliotekarz przeprowadził zajęcia czytelnicze w klasie pierwszej. Pierwszaki poznały bohaterów książki: „Kubuś Puchatek”. Dla uczniów klas IV-VIII Tydzień Bibliotek z racji na nauczanie zdalne przeniósł się do sieci za pośrednictwem e-dziennika Librus Synergia. Uczniom zostały wysłane prezentacje o historii książki i pracy bibliotekarza. Nie zabrakło też różnorodnych zagadek i krzyżówek ze znajomości książek dla dzieci. Ciekawą formą zajęć było rozpoznanie pisarza książek na wybranej ilustracji. Zajęcia podobały się uczniom i były bardzo ciekawe. Zaakcentowano znaczenie czytania w życiu dziecka.

Comments are closed.