NASZE PROJEKTY

Warsztaty profilaktyczne dla klas I-III

W poniedziałek 14 czerwca 2021 r w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I-III. Zajęcia przeprowadziła pani Krystyna Bezubik z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Temat zajęć, to „Najlepsza klasa na świecie” nawiązywał do relacji rówieśniczych w klasie. Dzieci dowiedziały się jakie są pozytywne i negatywne emocje w życiu codziennym. Odpowiadały na pytania: Co to znaczy być z kimś w dobrych relacjach?, Jakie trudne momenty spotykają dzieci w swoim życiu? Dowiedziały się na czym polega różnica pomiędzy emocjami a uczuciami. Uczucia pochodzą z naszej interpretacji wydarzeń i wrażeń. Emocje zaś pochodzą z odpowiedzi układu nerwowego. Emocje są bardzo silne, podczas gdy uczucia nie są tak intensywne. Uczucia są bardziej zróżnicowane. Ważną rolę w wyciszeniu i radzeniu sobie z emocjami odgrywa bajkoterapia.
Ciekawą formą zajęć warsztatowych była zabawa „gorące krzesła”. Dzieci poruszają się wokół krzeseł. Na znak prowadzącego zajęcia starają się jak najszybciej zająć miejsce na krześle. Gracz, któremu to się nie uda odpada z gry. Zajęcia profilaktyczne były ciekawe, służyły reintegracji zespołu klasowego. Przeprowadzone zostały z zastosowaniem metod aktywizujących. Warsztaty w naszej szkole odbyły się dzięki środkom z GKRPA w Krasnosielcu. Bardzo dziękujemy.

Comments are closed.